Baku u Crnoj Gori hapše, decu vode majci a ona zapomažu

Baku u Crnoj Gori hapše, decu vode majci a ona zapomažu