Bắt nhóm cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật