SME शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?

SME शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?