Dit is waarom je cookies altijd moet verwijderen

We weten vaak niet eens hoe het moet, maar toch is het erg belangrijk om na een websitebezoek de cookies te verwijderen. Waarom? Dat wordt uitgelegd in deze video.