11 giờ truy tìm hung thủ giết người, phi tang xác xuống sông