Nhóm nam nữ có cả cán bộ, viên chức dự "tiệc ma túy" trong quán hát