Netanyahu: Israeli strikes dealt ‘serious blow’ to Iran, Syria