Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7.000 dân