Deuda por coparticipación

Lifschitz se reunió con Rogelio Frigerio