म्युच्युअल फंडपेक्षा NPS जास्त फायदेशीर?

म्युच्युअल फंडपेक्षा NPS जास्त फायदेशीर?