NON NON BLANCHARD MOSAKA A MANQUER MWASI YA WERRASON RESPECT ASENGI CESSER LE FEU EPAYI YA JB MPIANA MAIS MOSAKA ABOYI BOLANDA...

NON NON BLANCHARD MOSAKA A MANQUER MWASI YA WERRASON RESPECT ASENGI CESSER LE FEU EPAYI YA JB MPIANA MAIS MOSAKA ABOYI BOLANDA...