VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki - Olgierd Cygan