Disse kan ha rabies

To reinsdyr er avlivet opå Svalbard på grunn av mistanke om smitte.