Thông tin về vụ trộm cắp nhiều tiệm vàng trị giá hơn 6 tỷ đồng