#RZECZoPRAWIE Pacjenci coraz częściej procesują się ze szpitalami