Bragantino (2-0) Nacional URU - ESPN

Triunfo con gol ecuatoriano