3_Professor Heike Omerzu. _Mening i galskaben eller galskab i meningen_ Geert Hallbäcks læsning af Johannes' Åbenbaring som både tidsbestemt og aktuel_