VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki - Tomasz Ciach