#RZECZoPRAWIE - Celej: "Nie wiemy które przepisy mamy stosować"