Bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi hành hung