Nhiều đối tượng hối hận vì tham gia gây rối tại Bình Thuận