Uroczystość św. Benedykta, śluby wieczyste brata Jakuba - 11 lipiec 2017