Dwell 24: Ayako Aratani and Evan Fay of Aratani・Fay

Ayako Aratani, 34, and Evan Fay, 29, are studio partners determined to go their own ways.