Thuế Môi Trường Với Xăng, Dầu Sẽ Tác độNg Mạnh Tới Nền Kinh Tế - Youtube

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng: ”Mỗi một lần giá xăng thay đổi sẽ tác động rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế quốc dân”.