Oudste film Folkloristische uitvoering Bergen op Zoom, OB-075