Thủy điện bản Vẽ xả lũ chiều 31/8/2018.

Không như tin đồn vỡ đập, thủy điện bản Vẽ xả lũ