Never come to our studio again! - Zylofon's Willie Roi to radio panelist