Tuấn Tài và Quế Ngọc Hải lập công, SLNA xuất sắc giành 3 điểm tại Gò Đậu _ VPF Media [720p]