Cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt tham gia các dự án cao tốc