Lupita - Perez Prado

Compositor Damaso Perez Prado.