#RZECZoPRAWIE: Spór o TK a wizerunek Polski za granicą