#RZECZoPRAWIE Podatnik ma być traktowany z szacunkiem