#RZECZoPRAWIE: Marek Domagalski o pomyśle rządu na dłużników