#RZECZoPRAWIE: Badania dotyczące prawników przedsiębiorstw