PASTEUR KABUNDI WALESA ABIMISI SECRET YA LIWA YA PAPA OLANGI EZA MYSTIQUE NZAMBE ATINDAKI YE ABIKISA YE NDENGE ABIKISA KUTINO FERNANDO NA LIWA..

PASTEUR KABUNDI WALESA ABIMISI SECRET YA LIWA YA PAPA OLANGI EZA MYSTIQUE NZAMBE ATINDAKI YE ABIKISA YE NDENGE ABIKISA KUTINO FERNANDO NA LIWA..