Thợ lặn từng làm cho dự án Formosa chết chưa rõ nguyên nhân