NON NON BOKONDIMA TE MAKAMBU LEKI YA FERRE GOLA GUY DIGITAL ALOBI PONA BA TROPHEE YA FALLU IPUPA - FERRE MUTU ATINDI YA OYO SUKA NA SCANDAL CELEO SCRAM AKOSA...

NON NON BOKONDIMA TE MAKAMBU LEKI YA FERRE GOLA GUY DIGITAL ALOBI PONA BA TROPHEE YA FALLU IPUPA - FERRE MUTU ATINDI YA OYO SUKA NA SCANDAL CELEO SCRAM AKOSA...