#RZECZoPOLITYCE: Michał Dworczyk o uchwale sejmu w sprawie rzezi wołyńskiej