#RZECZoPRAWIE: Robert Rynkun Werner o nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym