#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Krawczyk o działaniach PKP Energetyki