#RZECZoPOLITYCE: Konflikty wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej