Koncert organowy Prochwicz Paweł 30 grudzień 2017 r.