CONFLIT YA FERRE GOLA NA KOFFI OMIDE EKOSILA LISUSU TE DANSEUSE PAMELA OYO KOFFI ABETAKA EMEMAKA YE PRISON AKOTI EPA FERRE BOTALA TEST NAYE SUKA NA SCANDALE EYINDI...