Kettlebell front squat enhands

Förberedande: Utförs precis som en vanlig knäböj. Fötterna lite bredare än höftbrett och riktade snett utåt. Aktiv, stabil bål. Tyngden mitt på foten eller lite bak mot hälen. Greppa kettlebellen i ”rack”-position, det vill säga med armen tätt mot kroppen och kettlebellen vilandes på underarm och utsidan av biceps. Handleden är rak. Utförande: Inled rörelsen genom att börja sätta dig bakåt och nedåt ”mellan fötterna”. Knäna trycks aktivt utåt och man går ner med en så upprätt överkropp som möjligt tills framsida lår är parallellt med golvet och/eller armbågarna kommer i kontakt med insidan av knäna innan man trycker upp och fram igen till utgångspositionen. Kom ihåg: Håll magen i anspänning under rörelsen, ryggen måste vara rak. Blicken framåt.