#RZECZoBIZNESIE: Dominik Lewandowski o problemach prowadzenia małej firmy