LiquidPiston XMini Gokart

Pound for pound, Gokart has one powerhouse of an engine