#RZECZoPOLITYCE: Rzepliński: Dostałem pismo, żebym się nie wypowiadał