Msza pontyfikalna poświęcenie obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani