افطاری هنرمندان باخانواده شهدای مدافع حرم.قسمت اول